De Arnhemse Uitdaging

De Arnhemse Uitdaging

De Arnhemse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven stimuleert. Stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven kunnen een beroep doen op een netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven voor hulp in de vorm van kennis, materialen, faciliteiten of menskracht. Het mes snijdt aan hierbij twee kanten. Maatschappelijke organisaties kunnen hun (vrijwilligers-)werk beter doen. Bedrijven kunnen zo op een praktische manier invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen bedrijfsleven en samenleving.

Welk bedrijf verdient het Arnhems Compliment 2020?

Het Arnhems Compliment is een jaarlijkse waarderingsprijs van de Arnhemse Uitdaging voor twee commerciële bedrijven dan wel ondernemers uit Arnhem die het afgelopen jaar veel hebben betekent voor lokale maatschappelijke organisaties. Ze blinken dus uit in maatschappelijk betrokken ondernemen. Met deze prijs bedankt de organisatie de bedrijven voor hun bijdrage aan de lokale samenleving. Daarnaast willen ze andere bedrijven inspireren om zich ook in te zetten.

           

Draag een ondernemer voor

Jij kunt een commercieel bedrijf of ondernemer uit Arnhem voordragen voor het Arnhem Compliment. Uitgesloten zijn stichtingen en bedrijven die zich voornamelijk richten op zorg of re-integratie. Jouw voorgedragen bedrijf heeft Arnhemse stichtingen, verenigingen en/of bewonersinitiatieven geholpen. Deze hulp heeft grotendeels plaatsgevonden in natura. Dus door inzet van kennis, menskracht, materialen en faciliteiten. Deze onderneming heeft echt bijgedragen aan een stad waarin iedereen mee kan doen. Er zijn ondernemers die steevast schitteren in maatschappelijk ondernemen en elk jaar wel kunnen winnen. Daarom komen winnaars van de afgelopen 5 jaar niet in aanmerking.

Nomineer en kies

Wij zijn benieuwd waarom jij dit bedrijf nomineert. Licht je keuze dus toe. Beschrijf duidelijk voor welke organisaties het bedrijf zich heeft ingezet en wat het bedrijf precies voor hen gedaan heeft. Je kunt tot 10 mei bedrijven nomineren. Op 18 mei maakt de jury een shortlist bekend. Hierop kun je stemmen voor de publieksprijs. De andere winnaar ontvangt de juryprijs. Beide winnaars worden bekend gemaakt tijdens ArnhemBedrijft!

Deskundige jury

Tom van Otterloo (Bakkerij Tom van Otterloo, publiekswinnaar van 2019), Olaf Heller (Mantel), Peter de Haan (Nouryon), Mickey Vuylsteke (Konings & Meeuwissen accountants en belastingadviseurs) en Mariska Perrier (Arnhemse Uitdaging).

Arnhemse Uitdaging ->

Welk bedrijf verdient volgens jou het Arnhems Compliment 2020? ->