Beste Arnhemse Onderneming van het Jaar 2023

Voorwaarden om genomineerd te mogen worden

 • de genomineerde moet gevestigd zijn in de gemeente Arnhem
 • de genomineerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • ZZP’ers en startups dienen een jaar of langer hun onderneming te voeren
 • ondernemingen van bestuursleden van businessclubs c.q. netwerkorganisaties en juryleden en hun
  levensgezellen zijn uitgesloten van deelname
 • ondernemingen van bestuursleden en juryleden van Stichting ArnhemBedrijft en hun levensgezellen zijn
  uitgesloten van deelname
 • indien een direct familielid van één van de juryleden wordt voorgedragen, dient er naar een ander jurylid
  te worden gezocht.
 • de genomineerde, alsmede de leidinggevende van de genomineerde, is van goede naam en faam, dus
  voldoet aan wet- en regelgeving, geeft geen aanleiding tot klachten in de omgeving.
 • de genomineerde mag de afgelopen 10 jaar niet de Beste Arnhemse Ondernemer cq. Onderneming van
  het Jaar zijn geweest. Dit geldt voor alle categorieën.
 • het is toegestaan je eigen bedrijf te nomineren.

De genomineerden krijgen de mogelijkheid om kenbaar te maken dat ze genomineerd zijn. Hiervoor zal
online bannermateriaal beschikbaar worden gesteld.
Ook een logo dat voor offline uitingen gebruikt kan worden zal beschikbaar worden gesteld.

Aan de winnaar(s) wordt gevraagd om het opvolgende jaar zitting te nemen in de jury van de verkiezing.